פיקוח הנדסי מהווה מרכיב מהותי בפרויקט נדל”ן בכלל ותמ”א 38 בפרט. וזאת, החל משלב ההתקשרות מול היזם והגשת התכניות ועד סיום הבנייה בפועל.

לאור מורכבות הפרויקט, עולה חשיבותו של מפקח תמ”א 38 עבור הדיירים.שימוש במפקח בנייה מנוסה תמנע תקלות בבנייה ותאפשר איתור וטיפול מוקדם בליקויי בנייה, תאפשר את רציפות הבניה, תוך התאמה בין התכניות המאושרות לנעשה בפועל.

יכולות מפקח בנייה בפרויקט תמ”א:

  • מפקח העוסק בתחום פיקוח בנייה מוכרח לקרוא את המפרטים הטכניים, התכניות ההנדסיות / אדריכליות, כתבי הכמויות.
  • יכולת לאתר ליקויים ותקלות בניה, הבנת תהליכי הבניה בסביבה, הבנה של מורכבויות הבניה בפרויקטים של תמ”א 38, בדגש על בטיחות ורציפות העבודה.
  • יכולת בחינה של הקבלן לאור הבנת הדרישות המוניציפליות, התאמה בין הדרישות לבין המבוצע בפועל.
  • בפרויקטים של תמ”א 38 לרוב לא מעסיקים איש כספים המבקר את התאמת התקציב מול הספקים וקבלני המשנה, לכן נדרש מפקח הבניה להיות בעל יכולת פיקוח וביקורת פיננסית.

תקפיד מפקח הבניה מטעם הדיירים:

  • המפקח יוודא כי התכניות המוגשות לעירייה חופפות את המפרט הטכני כפי שהוצע לדיירים במעמד חתימת הסכם יזם.
  • מפקח בנייה מבצע בחינה והתאמה של איכות העבודה לטובת הדיירים, בדיקת התנהלותו השוטפת של הקבלן. התאמה של כמויות החומרים בפועל לכתב הכמויות. התאמת הבניה בפועל למפרטים והתכניות שנקבעו, וכן לתקנים הקבועים בחוק.
  • פיקוח בנייה בבניין תמ”א 38 עשוי למנוע ליקויים כגון, סדקים, רטיבויות, פילוס של קירות, צנרות, אינסטלציה, שימוש בחומ”ס, חשמל.
  • על מפקח הבניה להציף תקלות וליקויי בניה, הן ליזם, הן לדיירים, והן לעו”ד מטעם הדיירים, ואלו ביחד יקבעו את דרך הפעולה הרצויה. במידה וילכו הדיירים לתביעה יגיש המפקח דו”ח ליקויים ויציגו בביהמ”ש.
  • ביקורת פיננסית והתאמתה לתקציב – פיקוח צמוד על ספקים בפרויקט, בדיקות ואישורים של חשבוניות מכל ספק וספק, התאמת הוצאות לדו”ח 0 שמאי.

מתוך השתלמות עורכי דין על מפקח בניה תמ”א 38:

פיקוח בנייה תמא 38

רוצים לשמוע עוד על שירות פיקוח בניה של אפיקים?

התקשרו עוד היום להתיעצות עם המומחים שלנו – 073-787-38-38

בכל שאלה ניתן לשלוח מייל לכתובת – office@afikim38.com